Poducts

Radiometric

Radiometric level measurement – Continuous level measurement and point level detection in liquids, bulk solids with Gamma devices

pH sensors

Endress+Hauser pH sensors and transmitters – High-quality pH measurement in all industries

Ultrasonic

Ultrasonic level measurement – Continuous level measurement in liquids and solids

Màng kim loại

Màng kim loại – Thiết bị đo áp suất được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, mỗi ngành công nghiệp lại có yêu cầu đặc thù riêng

Page 1 / 3123